Додаток № 3 до рішення сільської ради від 15.03.2018 № 6-1/VII

                      Додаток №3
                      до рішення сесії сільської ради від 15.03.2018р. № 6-1/VII
                      "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"
                               
Розпис видатків бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
Всього видатки споживання з них видатки
розвитку
з них
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії бюджет
розвитку
0100000     Іваньківська сільська рада 22539878,00 22504878,00 11701663,00 2027200,00 35000,00 366305,00 91500,00 0,00 0,00 274805,00 240300,00 22906183,00
0110000     Іваньківська сільська рада 22539878,00 22504878,00 11701663,00 2027200,00 35000,00 366305,00 91500,00 0,00 0,00 274805,00 240300,00 22906183,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3858975,00 3858975,00 2924000,00 131700,00 0,00 40300,00 0,00 0,00 0,00 40300,00 40300,00 3899275,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2903960,00 2903960,00 1900000,00 163800,00 0,00 68000,00 68000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2971960,00
      в т.ч. за рахунок базової дотації 533000,00 533000,00 375000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533000,00
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 9946450,00 9946450,00 6330500,00 1593700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9946450,00
      в т.ч. за рахунок освітньої субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам 6582700,00 6582700,00 5395000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6582700,00
      в т.ч. за рахунок дотації з місцевого бюдету на здійснення переданих з державного бюдету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 573825,00 572825,00 0,00 573825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573825,00
0111160 1160   Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 4127,00 4127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127,00
0111162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 4127,00 4127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127,00
0113030 3030   Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг  121500,00 121500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121500,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 121500,00 121500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121500,00
0113190 3190   Соціальний захист ветеранів війни та праці 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 29532,00 29532,00 24202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29532,00
0113240 3240   Інші заклади та заходи 156185,00 156185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156185,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 156185,00 156185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156185,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 233860,00 233860,00 181000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233860,00
      в т.ч. за рахунок базової дотації 40000,00 40000,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 450800,00 450800,00 315900,00 24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450800,00
      в т.ч. за рахунок базової дотації 100000,00 100000,00 82000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0114080 4080   Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 285401,00 285401,00 26061,00 110500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285401,00
0117330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 200000,00
0117460 7460   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0117650 7650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
0117690 7690   Інша економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23500,00
0117691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23500,00 23500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23500,00
0118310 8310   Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34505,00 0,00 0,00 0,00 34505,00 0,00 34505,00
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34505,00 0,00 0,00 0,00 34505,00 0,00 34505,00
0119130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 191275,00 191275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191275,00
0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 2829300,00 2829300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2829300,00
0119460 9460 0180 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 81796,00 81796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81796,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1375717,00 1375717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1375717,00
      Всього 22539878,00 22504878,00 11701663,00 2027200,00 35000,00 366305,00 91500,00 0,00 0,00 274805,00 240300,00 22906183,00
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
                               
    Секретар сільської ради     Г.В.Почапська        

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь