ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення Іваньківської сільської ради від 22.12.2017 року № 3-1/VII „ Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік ”

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

   до  рішення  Іваньківської  сільської  ради  від  22.12.2017 року № 3-1/VII  „ Про бюджет

                           обєднаної територіальної громади на  2018 рік ”

      При розробці проекту місцевого бюджету на 2018 рік здійснено з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, Закону України «Про  Державний бюджет України на 2018 рік», інших програмних документів, що визначають бюджетну політику у поточному році, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906.

       Згідно з вимогами статті 20 та пункту 18 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України при формуванні бюджету застосовано програмно-цільовий метод бюджетування.

       При складанні розрахунків враховано такі особливості, що надіслані Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

 • макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411:
 • встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 1762 грн.;
 • встановлення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1762 грн., з 1 липня  – 1 841 грн., з 1 грудня – 1 921 грн.;
 • збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
 • зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);
 • зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
 • покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;
 • інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Соціально- економічний стан села за 11 місяців 2017 року

 (останні звітні) дані та прогноз на 2018 рік

      На території сільської ради станом на 01.12.2017 господарську діяльність здійснювали 36 суб’єктів малого підприємництва. Основні види діяльності: роздрібна торгівля, транспортні послуги, побутове обслуговування населення. Останнім часом в селі відроджується галузь громадського харчування. На території села здійснюють свою діяльність слідуючі промислові підприємства та сільськогосподарські фермерські господарства: ТОВ «Дзензелівське, ТОВ «Кролікофф», ДП «Іваньківський цукровий завод», ДП «Іваньківський спиртовий завод», ТОВ «Чорна Кам’янка», ПП «Концерн-Алекс», ДП «Укрспирт», ДП «Уманське лісове господарство», ПП «Северин», Маньківське РАЙСТ, ТОВ «Вікторія», ФК «Гетьман-плюс», ФГ «Дишлюк», СФГ «Дніпро», ФГ «Лан», ФГ «Карпенко», СФГ «Максим», ФГ «Прибуток».    Сільськогосподарські фермерські господарства орендують земельні частки паї  та землі запасу і резерву, землі природоохоронного призначення, не витребувані паї.

Розвинена мережа роздрібної торгівлі промисловими товарами, продуктами харчування. На території села відкрито 19 торгівельних точок.

Прогнозний соціально-економічний стан Іваньківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

     На території об’єднаної громади станом на 01.01.2018 року господарську діяльність здійснюватимуть 42 суб’єкти малого підприємництва. Основні види діяльності: роздрібна торгівля, транспортні послуги, побутове обслуговування населення, вирощування сільськогосподарських культур. Останнім часом в селі відроджується галузь громадського харчування. На території села будуть здійснюювати свою діяльність слідуючі промислові підприємства та сільськогосподарські фермерські господарства: ТОВ «Дзензелівське, ТОВ «Кролікофф», ДП «Іваньківський цукровий завод», ДП «Іваньківський спиртовий завод», ТОВ «Чорна Кам’янка», ПП «Концерн-Алекс», ДП «Укрспирт», ДП «Уманське лісове господарство», ПП «Северин», Маньківське РАЙСТ, ТОВ «Вікторія», ФК «Гетьман-плюс», ФГ «Дишлюк», СФГ «Дніпро», ФГ «Лан», ФГ «Карпенко», СФГ «Максим», ФГ «Прибуток», ФГ «Незалежність», ФГ «Почапський»,  СТОВ «Відродження», СФГ «Довгань», СФГ « Комаха», ФГ «Пролісок», ФГ «Перлина Тікича».  Сільськогосподарські фермерські господарства орендують земельні частки паї  та землі запасу і резерву, землі природоохоронного призначення, не витребувані паї.

    Розвинена мережа роздрібної торгівлі промисловими товарами, лікарським препаратами, продуктами харчування. На території села відкрито і будуть здійснювати діяльність: роздрібна торгівля  23 торгівельні точки.

 

           Оцінка надходжень до місцевого бюджету за 11 місяців 2017 року

      До загального фонду  бюджету громади у 2017 році надійшло 6 234,065 тис. грн. власних доходів. Виконання затверджених завдань  забезпечено на 111,3 відсотки.

    Надходження доходів до спеціального фонду ( без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 411,381 тис. грн.

  Пільги по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету у 2017 році надавались платникам щодо сплати земельного податку для юридичних установ, що фінансуються з державного або місцевого бюджетів.

Прогноз доходів загального фонду об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

До складу джерел доходів місцевого бюджету у 2018 році будуть зараховуватися податки і збори , передбачені статтями 64  Бюджетного кодексу України .

            Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди,  прогнозних показників економічного і соціального розвитку області і району на 2018 рік.

При формуванні доходної частини бюджету громади враховано  положення Бюджетного кодексу України   та Податкового кодексу України в частині місцевих бюджетів , а саме:

            - систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності сільського бюджету;

            - враховано розмежування джерел загального фонду та спеціального фондів на власні  доходи;

                     Пільги по сплаті податків та зборів до сільського бюджету у 2018 році  надаватимуться платникам:  державним, комунальним, бюджетним установам, організаціям, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів і розташовані  на території  Іваньківської об’єднаної територіальної громади із сплати земельного податку.

Передбачивши,  що в 2018 році  дохідна  частина  бюджету  має  бути  забезпечена  за  рахунок  найбільш  вагових  за  обсягом  податків. Обсяг доходів місцевого бюджету на 2018 рік визначений в сумі 22 402,833тис. грн. При формуванні доходної частини бюджету громади враховано  положення Бюджетного кодексу України   та Податкового кодексу України в частині місцевих бюджетів , а саме:

            - систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності сільського бюджету;

            - враховано розмежування джерел загального фонду та спеціального фондів на власні  доходи.

             Пільги по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету у 2018 році  надаватимуться платникам:державним, комунальним, бюджетним установам, організаціям, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів і розташовані  на території Іваньківської об’єднаної територіальної громади із сплати земельного податку.

    До  доходів  загального  фонду  сільського бюджету  зараховуються:

      -    податок на доходи фізичних осіб 5 104,160 тис. грн.;

      -    рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів в               сумі 27,600 тис. грн.;

      -    внутрішні податки на товари та послуги  409,679 тис. грн.;

 • місцеві податки 5 789,351тис. грн.;
 • інші податки та збори 34,505 тис. грн.;
 • інші неподаткові надходження 0,140 тис. грн.;
 • адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 9,875 тис. грн..

    В структурі  доходів місцевого бюджету Іваньківської сільської ради основним бюджетоутворюючим податком є місцеві  податки та збори та податок на доходи фізичних осіб. Вони складають 24 та 45 відсотків  загального обсягу надходжень.

   Обсяг субвенцій та дотації з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я  та освіти складає 10 936,023 тис. грн.    

Прогноз доходів спеціального фонду об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

      Обсяг  доходів  спеціального  фонду бюджету на 2018 рік визначено в сумі 126,005 гривень . Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  68,000 гривень, з них:  доходи від батьківської плати складатимуть 68,000 гривень . Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади сплановані в сумі 23,500 гривень.   

              

Прогноз видатків об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

Видаткова частина місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади обрахована з урахуванням  діючої мережі бюджетних установ та закладів комунальної власності. У проекті бюджету 2018 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

 • впровадження мінімальної заробітної плати  з 1 січня 2018 року - у розмірі 3723 грн. та встановлення  посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС   з 1 січня у розмірі  1762 гривень.

- виплату допомоги на оздоровлення усім працівникам бюджетної сфери у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

- виплату щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів  яких будуть менші за визначений розмір мінімальної  заробітної плати, посадовий оклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

  Фонд оплати праці з нарахуванням  працівників бюджетної сфери у 2018 році розрахунково становитиме 14 259,633 тис. грн. (64% до загального обсягу видатків бюджету), що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням Проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

У проекті бюджету 2018 року  збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами,  проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

       З огляду на викладене  відмічається,  що головним  пріоритетом бюджету і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення об’єднаної територіальної громади.

   Обсяг видатків бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  складає  22 402,833 тис. грн. , в тому числі  загального фонду – 22 276,828 тис. грн., спеціального фонду –  126,005 тис. грн.

         На 2018 рік по громаді  затверджена оборотна касова готівка в сумі 445,6  тис. грн. Станом на 01.01.2018 вільний залишок становить 949,735 тис.  грн.

        Станом на 1.01.2018 року кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати відсутня. У зв’язку з цим фонд заробітної праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду запланований в повному обсязі і  становить  14 259,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами передбачено 1 826,9 тис. грн..           

         Обсяг видатків   місцевого бюджету  за прогнозними розрахунками  на 2018 рік складатиме 22 402,833 тис. грн.:

- видатки загального фонду – 22 276,828 тис. грн..;

- видатки спеціального фонду – 126,005 тис. грн.

 

Фото без опису                                             Видатки загального  фонду

       Обсяг видаткової частини визначено виходячи з обрахованого прогнозного обсягу доходів, закріпленого за місцевим бюджетом. Розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету здійснено на принципах збалансованості бюджету відповідно до ст..7 Бюджетного кодексу України.

       Видатки по галузях визначалися на підставі обрахованої потреби відповідно до бюджетних запитів з урахуванням фінансових можливостей сільського бюджету та пріоритетні забезпечення захищених та першочергових видатків.

       Видатки на оплату праці, електричної, теплової енергії, водопостачання та водовідведення,  послуги зв’язку забезпечено стовідсотково по бюджетних установах сільського підпорядкування.

Державне управління

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення     діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

     Згідно функціональної класифікації видатки на утримання організаційного, інформаційно- аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету плануються  в сумі 3 874,560 тис. грн. Оплата праці  запланована в повному обсязі з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати протягом року і складає 2 924,0 грн.

    Нарахування на оплату праці – 643,34 тис. грн..

    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 82,04 тис.грн.

    Оплата послуг – 144,5 тис.грн.

    Видатки на відрядження – 5, 78 тис.грн.

    Оплата електроенергії – 41,3 тис. грн..

    Оплата природного газу – 30,1 тис. грн..

    Оплата інших поточних видатків – 1,0 тис.грн.

    Окремі заходи по реалізації державних програм -  2,5 тис. грн..

 

Освіта

Надання дошкільної освіти

            Видатки по дошкільній  освіті на 2018 рік затверджені в сумі 2 903,96 тис. грн.

    Видатки на оплату праці  сплановані в повному обсязі і складають 1 900,0 тис. грн.

    Нарахування на оплату праці – 428,0 тис. грн..

    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 97,5 тис.грн.

.    Медикаменти та перев’язу вальний матеріал – 3,5 тис. грн.

    Продукти харчування – 300,5 тис.грн.

    Оплата послуг – 6,0 тис. грн..

    Оплата видатків на відрядження – 3,96 тис. грн..

    Оплата комунальних послуг та енергоносіїв спланована відповідно до потреби в сумі    163,8 тис. грн.., з них:

          -   оплата електроенергії – 80,1 тис. грн.

          -   оплата інших енергоносіїв – 83,7 тис. грн.

          -   інші поточні видатки – 0,7 тис. грн..

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам

Видатки по даній галузі освіти на 2018 рік затверджені в сумі 9 594,427 тис. грн.. Видатки на дану галузь будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції в розмірі 6 582,7 тис. грн., дотації з місцевого бюджету в сумі 573,825 тис. грн.., субвенції з місцевого бюджету в розмірі 4,127 тис. грн..Дефіцит фінансування буде покриватися за рахунок власних надходжень в сумі 2 433,775 тис. грн.. Субвенційні кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників бюджетних установ.

    Видатки на оплату праці  сплановані в повному обсязі і складають 6 300,0 тис. грн.

    Нарахування на оплату праці – 1 386,0 тис. грн.

    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 112,0 тис. грн.

    Медикаменти та перев’язу вальний матеріал – 5,0 тис. грн.

    Продукти харчування – 273,8 тис. грн.

    Оплата послуг – 39, 0 тис. грн.

    Оплата видатків на відрядження – 13,8 тис. грн.

    Оплата комунальних послуг та енергоносіїв спланована відповідно до потреби в сумі 1 453,7 тис. грн., з них:

          -   оплата електроенергії – 155,1 тис. грн.

          -   оплата природного газу – 1 298,6 тис. грн.

          -   інші поточні видатки – 1,0 тис. грн.

          -   інші видатки – 6,0 тис. грн..

          -   інші виплати населенню (переможцям в шкільних олімпіадах) – 4,127 тис. грн.

 

Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

  Обсяг видатків на  соціальний  захист  населення в 2018 році заплановані  в сумі 48,0 тис.грн., з них на придбання путівок для дітей сиріт та дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в сумі 48,0 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

                                 Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення

                Видатки на дану галузь в 2018 році заплановані  в сумі 204,6 тис. грн. Вони спрямовані на поліпшення матеріального стану жителів громади, які потребують фінансової підтримки та виплат допомог. З них:

 • матеріальна допомога учасникам бойових дій в Афганістані 6,0 тис. грн..;
 • одноразова допомога  на поховання складає 12,0 тис. грн..;
 • одноразова допомога учасникам Чорнобильської катастрофи 22, 0 тис. грн..;
 • матеріальна допомога учасникам АТО 50,0 тис. грн.;
 • матеріальна допомога учасникам бойових дій, інвалідам ВВв та вдовам в сумі 12, 0 тис. грн..;
 • матеріальна допомога людям похилого віку 90- річним в сумі 62,6 тис. грн.;
 • допомога на лікування в сумі 40,0 тис. грн. 

     Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд в автомобільному транспорті окремим категоріям громадян сплановані в розмірі 86,0 тис. грн.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

                                                                                  Благоустрій  міст,  сіл,  селищ

       На  благоустрій  міст,  сіл,  селищ в 2018 році заплановано  видатки в сумі 355,401 тис.   грн. На оплату праці  заплановано кошти в сумі 26,061 тис. грн.

     Нарахування на оплату праці 5,74 тис. грн.

     Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 62,6 тис. грн.

     Оплата  послуг – 147,0 тис. грн.

     Оплата енергоносіїв – 110,5 тис. грн.

      Інші видатки – 3,5 тис. грн.

Культура і мистецтво

 

                                                             Бібліотеки

           Обсяг видатків місцевого бюджету на утримання бібліотек в 2018 році плануються в сумі 233,86 тис. грн.

       На оплату праці  заплановано кошти в сумі 181,0 тис. грн..

       Нарахування на оплату праці 42,16 тис. грн..

       Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7,5 тис. грн..

       Оплата послуг 0,2 тис. грн..

       Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3,0 тис. гривень., з них:

       оплата електроенергії 3,0 тис. гривень

 

           Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

              Обсяг видатків місцевого бюджету на утримання будинків культури  на 2018 рік планується в сумі 450,8 тис. гривень.

      На оплату праці  заплановано кошти в сумі 315,9 тис. гривень

      Нарахування на оплату праці 77,9 тис. гривень

      Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30,0 тис. гривень

      Оплата послуг – 2,5 тис. гривень

      Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 24,5 тис. гривень., з них:

 • оплата електроенергії 24,5 тис. гривень.
 •  

Видатки, не віднесені до основних груп

 

Проведення експертної грошової оцінки землі

             Обсяг видатків на дану галузь доведений в розмірі 35,0 тис. гривень. Кошти спрямовані на  виготовлення технічної документації по експертно- грошовій оцінці землі.

Субвенції та дотації

     Обсяг субвенцій та дотацій з державного та місцевого бюджетів на фінансування закладів охорони здоров’я складає 3 910,471 тис. грн.., з них:

 • медична субвенція з державного бюджету – 2 829,3 тис. грн.;
 • дотація з місцевого бюджету – 191,275 тис. грн.;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 808,1 тис. грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів – 81,796 тис. грн.

     Обсяг субвенції з місцевого бюджету на фінансування Маньківського Територіального центру соціального забезпечення  складає 550,217 тис. гривень. 

 

Спеціальний фонд об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

     Обсяг видатків  спеціального  фонду місцевого бюджету на 2018 рік визначено в сумі 126,005 тис. гривень.

     Видатки  спеціального фонду будуть спрямовані на придбання  продуктів харчування в закладах дошкільної  освіти  в сумі  68,0 тис. гривень, які очікується одержати від надходжень плати за послуги ( батьківська плата).

       Цільові фонди спрямовані на придбання предметів та матеріалів  Іваньківською сільською радою в сумі 23,5 тис. гривень.

       Кошти отримані від іншої діяльності у сфері охорони навколишнього середовища, спрямовані на заходи по охороні природного середовища в сумі 34,505 тис. гривень.

   Сільський голова:                      ______________    Л.М.Поліщук

Головний бухгалтер:                  ______________    Л.О.Коркіна

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь