Пояснювальна записка до прогнозу рішення показників місцевого бюджету Іваньківської сільської ради за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні

Пояснювальна записка                                  

                        до прогнозу рішення показників місцевого бюджету

Іваньківської сільської ради за основними видами доходів,                                                                                      видатків та фінансування на наступні бюджетні періоди

 

Формування прогнозних показників доходів бюджету Іваньківської сільської ради на 2018 рік здійснено з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, Закону України «Про  Державний бюджет України на 2018 рік», інших програмних документів, що визначають бюджетну політику у поточному році, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, а також фактично отриманих у минулі роки надходжень за окремими доходними джерелами.

       При складанні розрахунків враховано такі особливості, що надіслані Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

 • макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411:
 • встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року у розмірі 3 723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1 762 грн.;
 • встановлення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 762 грн., з 1 липня  – 1 841 грн., з 1 грудня – 1 921 грн.;
 • збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;
 • зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);
 • зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;
 • покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;
 • інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

 

   Планування доходів бюджету Іваньківської сільської ради на 2019–2020 роки здійснювалося на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385, Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період - 2018 - 2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. N 411-р, Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. N 275-р, Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 415-р, Стратегія розвитку Черкаської області на період до 2020 року.

 • Крім того, враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411.
 •      Прогноз базується на результатах аналізу розвитку економіки, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

 

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2018 рік

До складу джерел доходів місцевого бюджету у 2018 році будуть зараховуватися податки і збори , передбачені статтями 64  Бюджетного кодексу України .

         Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із їх реальної оцінки за попередні базові періоди,  прогнозних показників економічного і соціального розвитку області і району на 2018 рік.

При формуванні доходної частини бюджету громади враховано  положення Бюджетного кодексу України   та Податкового кодексу України в частині місцевих бюджетів , а саме:

         - систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності сільського бюджету;

         - враховано розмежування джерел загального фонду та спеціального фондів на власні  доходи;

                  Пільги по сплаті податків та зборів до місцевого бюджету у 2018 році  надаватимуться платникам:  державним, комунальним, бюджетним установам, організаціям, які фінансуються з державного або місцевого бюджетів і розташовані  на території  Іваньківської сільської ради із сплати земельного податку.

Прогнозний обсяг доходів бюджету сільської ради на 2018 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами становить 22 402,8  тис. грн., з них загального фонду – 22 276,8 тис. грн.,  доходи спеціального фонду –  126,0 тис. грн.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) на 2018 рік затверджені в сумі 11 340,6  тис. грн. Трансферти з Державного бюджету становлять  10 936,2 тис. грн. в т.ч.

 • освітня субвенція - 6 582,7 тис. грн.
 • медична субвенція - 2 829,3 тис. грн.
 • базова дотація -  673,0 тис. грн.
 • дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я-  765,1 тис. грн.
 • субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 81,8 тис. грн.
 • субвенція з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на  виплату обл. стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських олімпіад – 4,1 тис. грн.

В структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів найбільш вагомим джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб. В умовах дії Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» у 2018 році до загального фонду бюджету  передбачається отримати 5 104,1 тис. грн. податку  та збору на  доходи фізичних осіб.

  У 2018 році до місцевого бюджету очікується отримати 11 340,8  тис. грн.  місцевих податків та зборів.

При розрахунках надходжень орендної плати за землю  та земельного податку враховано динаміку надходження минулих років, а також коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України. Надходжень збільшаться за рахунок перегляду укладених угод та передачі в оренду земель на більш вигідних умовах, збільшення ставки орендної плати до 8 відсотків грошової оцінки ріллі, збільшення площ, по яких буде проведена грошова оцінка земель, проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду.

                                      

                                                                                                                    Таблиця №1

             Прогноз обсягів доходів загального фонду місцевого бюджету  

             Іваньківської сільської ради 

              

               Джерела

 2018 рік

 

 

2019 рік

2020 рік

 

тис. грн

тис. грн.

тис. грн.

 

Податок з доходів

5104,1

5514,5

6010,1

 

Акцизний податок

409,7

411,3

452,3

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

27,7

30,1

33,0

 

Місцеві податки

5789,3

6395,0

7089,2

 

Неподаткові надходження

10,0

10,6

11,0

 

Разом

11340,8

12361,5

13595,6

 

Субвенції та дотації

10936,0

12030,0

13473,0

 

Всього

22276,8

24391,5

27068,6

 

             Очікується , що протягом 2019 року доходи загального фонду  місцевого бюджету зростуть в порівнянні з 2018 роком на 2,1 тис. грн., в 2020 році на 4,8 тис. грн.., тобто на 9,5 відсотка та 12 відсотків відповідно. Такі прогнози ґрунтуються на положеннях податкового законодавства та перспективах його реформування, що безпосередньо впливатиме на обсяг доходів  як у 2018 році, так і у наступних роках, а також макропоказниках економічного і соціального розвитку.   

Діаграма 1. Динаміка доходів загального фонду  місцевого бюджету

                                             Іваньківської сільської ради                                                                    

  (тис. грн.)        

          

Фото без опису            

Найменування

2018

2019

2020

Податок з доходів

5104,1

5514,5

6010,1

Акцизний податок

409,7

411,3

452,3

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

27,7

30,1

33,0

Місцеві податки

5789,4

6395,0

7089,2

Неподаткові надходження

10,0

10,6

11,0

 

         В структурі доходів місцевого бюджету Іваньківської сільської ради основним бюджетоутворюючим  податком є податок з доходів, місцеві податки та збори. У 2018 році до загального фонду місцевого бюджету надійде 5104,1 тис. грн. податку з доходів, або 22,2 відсотки загального обсягу доходів місцевого  бюджету, в 2019 році планується, що даного виду податку надійде 5514,5 тис. грн.., а це на 410,4 тис. грн.. більше ніж у 2018 році  до 2020 року надходження податку мають зрости до 6010,1 тис. грн., що на 906 тис. грн. більше в порівнянні з надходженнями 2018 року. Також вагомим податком, який наповнює бюджет є місцеві податки та збори  в 2018 році даного виду податку надійде 5789,4 тис грн.. в порівнянні з майбутніми 2019 та 2020 роками цей вид податку  планується отримати в розмірі 6395,0 та 7089,2 тис. грн.., що засвідчує проте, що надходження зростатимуть відповідно на 10 та 605,6 тис. грн. Якщо порівняти зростання даного виду податку, то спостерігається тенденція до зростання в 2020 році в порівнянні з 2018 роком на 12 відсотків, в 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 9 відсотків. Акцизний податок  в 2018 році спланований в розмірі 409,7 тис. грн.. , в 2019 році їх надходження планується отримати в сумі 411,3 тис. грн.., що на 1,6 тис. грн.. більше ніж у попередньому 2018 році, в 2020 році даний вид податку складатиме 452,3 тис. грн.., що на 41 тис. грн.. більше ніж у попередньому 2019 році, в порівнянні з 2018 роком ці показники зростуть  на 42,6 тис. грн..        

                                              Видатки загального фонду                  

  Видатки загального фонду місцевого бюджету прогнозовані  на базі прогнозних показників доходної частини бюджету, темпів росту прогнозних показників видатків зведеного бюджету України на 2018 рік, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України з дотриманням принципу збалансованості місцевого бюджету .

При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку за сценарієм 1 та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

 

При розрахунку прогнозу доходів бюджету громади було враховано основні показники економічно –соціального розвитку громади на цей період.

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

— з 1 січня року (гривні)

3723

4173

4425

— зростання до попереднього року (відсоток)

16,4

12,1

6

Розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

— з 1 січня року (гривні)

1762

1921

2073

— зростання до попереднього року (відсоток)

10,1

9

7,9

За прогнозами Міністерства фінансів України У 2018 – 2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватимуться темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018 – 2020 роки. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.                                                         

                                                                                           

Прогноз обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету

Іваньківської сільської ради на 2018 рік

                                                                                                                                               Таблиця 2

  Видатки по установах

2018рік

Прогнозні видатки на наступні бюджетні періоди

 

2019 р.

2020 р.

 

тис. грн...

 

тис. грн...

тис. грн...

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

3874,5

 

4059,7

4465,5

 

Освіта

12546,4

 

13875,0

15504,1

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

320,1

 

342,5

414,0

 

Культура та мистецтво

684,7

 

736,0

760,0

 

Житлово-комунальне господарство

355,4

 

466,3

512,0

 

Проведення експертної грошової оцінки землі

35,0

 

50,0

65,0

 

Субвенції

4460,7

 

4862,0

5348,0

 

Видатки разом

22276,8

 

24391,5

27068,6

 

          За прогнозними даними обсяг видатків загального фонду в 2018 році становитиме 22 276,8 тис. грн., так на наступні 2019 та 2020 роки прогнозні видатки зростатимуть відповідно до 2018 року на 2 114,7 тис. грн.. та 4 791,8 тис. грн.. В 2020 році ці показники складатимуть 27 068,6 тис. грн.., а це в порівнянні з  2019 роком їх розмір збільшиться на 2 677,1 тис. грн.. Відсоток зростання складатиме в майбутніх періодах, в порівнянні з 2018 роком  відповідно 9 та 12 відсотків.  При прогнозуванні видатків дотримано принцип збалансованості.

   Видатки на утримання організаційно, інформаційно-аналітично та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів в 2018 році заплановані  в розмірі 3 874,5  тис. грн.. тоді, як на майбутні періоди ці видатки матимуть тенденцію до зростання . Так, в 2019 році вони складатимуть  4 059,7 тис. грн.., що на 185,2 тис. грн.. більше ніж заплановано на 2018 рік та на  405,8 тис. грн.. більше у 2020 році. В 2020 році в порівнянні з прогнозними показниками 2018 року дані видатки зростуть на 591,0 тис. грн.. 

   На  утримання  закладів освіти в 2018 році видатки заплановані в розмірі 12 546,4 тис. грн. Так, в 2019 році вони складатимуть 13875,0 тис. грн.., що на 1 328,6 тис. грн. більше ніж в 2018 році, в порівнянні з майбутнім 2020 роком ці показники збільшаться на 1 629,1 тис. грн.. В 2020 році видатки на утримання закладів освіти за прогнозними показниками складатимуть 15 504,1 тис. грн.. , що на 2 957,7 тис. грн.. більше в порівнянні з прогнозним 2018 роком.  

   На заклади культури та бібліотеки в 2018 році заплановані видатки складатимуть  684,7 тис. грн. В 2019 році ці показники збільшаться в порівнянні з 2018 роком на 51,3 тис. грн.., а в 2020 році вони складатимуть 760,0 тис. грн., що на 75,3 тис. грн.. більше в порівнянні з запланованим 2018 роком. В 2020 році видатки на утримання культури та бібліотек в порівнянні з 2019 роком збільшаться на 24,0 тис. грн.. 

     Видатки на утримання житлово-комунального господарства в 2018 році складатимуть 355,4  тис. грн., в 2019 році ці видатки складатимуть 466,3 тис. грн.., а це на 110,9 тис. грн.. більше ніж у попередньому 2018 році; в 2020 році прогнозовані видатки становитимуть 512,0 тис. грн.. , а це на 156,6 тис. грн.. більше ніж у 2018 році та на 45,7 тис. грн.. більше ніж у 2019 році.  

    Так, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в 2018 році сплановані в сумі 320,1 тис. грн.. Також в прогнозованих 2019 та 2020 роках спостерігається тенденція до зростання на 22,4 тис. грн.. та 93,9 тис. грн.. В 2020 році дані видатки збільшаться на  71,5 тис. грн.. в порівнянні з показниками 2019 року.

                       Проведення експертної грошової оцінки землі 

    В 2018 році сплановано, що на проведення експертної грошової оцінки землі будуть використані кошти в сумі 35,0 тис. грн.. В майбутніх періодах видатки мають тенденцію до зростання і в 2019 році вони складатимуть 50,0 тис. грн.., а це на 15 тис. грн..більше ніж у бюджетному році. В 2020 році видатки на дану галузь зростуть до 65,0 тис. грн.., а це на 15,0 тис. грн.. більше ніж у 2019 році. та на 30,0 тис. грн.. ніж у 2018 році.  

Доходи спеціального фонду

                                                                                                                           Таблиця 3

     Прогноз обсягів доходів спеціального фонду місцевого бюджету

                                 Іваньківської сільської ради на 2018 рік

 

 Джерела надходжень

 

 

 

 2018 рік

Наступні бюджетні періоди 

 

2019 р.

2020 р.

тис. грн..

тис. грн..

тис. грн..

Плата за послуги

68,0

70,0

71,5

Цільові фонди

23,5

26,0

28,0

Інші податки та збори

34,5

36,2

37,0

Всього 

126,0

132,2

136,5

        За попередніми розрахунками доходи спеціального фонду місцевого бюджету  на бюджетний 2018 рік прогнозовані в сумі 126 тис. грн. і матимуть тенденцію до зростання, так в 2019 та 2020 роках вони зростуть в порівнянні з бюджетним роком відповідно на 6,2 тис. грн. та на 10,5 тис.. грн. Так,  в 2019 році доходи спеціального фонду становитимуть 132,2 тис. грн., в 2020 році – 136,5 тис. грн.. Так, в 2020 році дохідна частина місцевого бюджету спеціального фонду в порівнянні з 2019 роком зросте на 4,3 тис. грн.. Доходи спеціального фонду зростатимуть в порівнянні з бюджетним роком на 5 та 8 відсотків відповідно.

      Плата за послуги в 2018 році становитиме 68,0 тис. грн.. і зростатиме, відповідно в 2019 році вона складатиме 70,0 тис. грн., в 2020 році – 71,5 тис. грн.. В 2020 році в порівнянні з бюджетним 2018 роком ріст зростання надходжень складатиме 8 відсотків.

       Цільові фонди також мають тенденцію до зростання, в порівнянні з запланованим 2018 роком в 2019 році вони зростуть на  2,5 тис. грн., в 2020 році на 4,5 тис. грн.. Ріст надходжень складатиме в порівнянні з бюджетним 2018 роком в 2019 році 10 відсотків, в 2020 році 19 відсотків. Очікувані надходження цільових фондів в 2018 році 23,5 тис. грн.., в 2019 році 26,0 тис. грн.., в 2020 році 28,0 тис. грн..

     Надходження інших податків та зборів також мають тенденцію до зростання протягом майбутніх бюджетних періодів. В 2018 році планові показники даного виду податків та зборів заплановані в сумі 34,5 тис. грн.. В майбутньому 2019 році вони становитимуть 36,2 тис. грн.., що на 1,7 тис. грн.. більше ніж у 2018 році та на 2,5 тис. грн.. у 2020 році. В 2020 році порівнянні з попереднім 2019 роком інші податки та збори зростуть на 0,8 тис. грн..

                               Видатки спеціального фонду

                                                                                                                 Таблиця 4

              Прогноз обсягів видатків спеціального фонду  місцевого бюджету

                                             Іваньківської сільської ради

 Видатки по галузях

2018рік

Наступні бюджетні періоди

2019 р.

2020 р.

тис. грн..

тис. грн..

тис. грн..

Видатки ,що здійснюються за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами

68,0

70,0

71,5

Видатки , що здійснюються за рахунок коштів цільового фонду   

23,5

26,0

28,0

Видатки , що здійснюються за рахунок коштів екологічного податку   

34,5

36,2

37,0

Всього 

126,0

132,2

136,5

  

     Видатки  спеціального фонду місцевого бюджету прогнозовані на базі прогнозних надходжень . Дотримано принцип збалансованості та бездефіцитності бюджету . Прогнозний обсяг видатків в 2018 році становитиме 126 тис. грн.. Так, в 2019 році видатки збільшаться в порівнянні з 2018 роком на 6,2 тис. грн.. В 2020 році видатки спеціального фонду складатимуть 136,5 тис. грн., а це на 4,3 тис. грн.. більше ніж в 2019 році та на 10,5 тис. грн.. більше ніж у 2018 році. Видаткова частина місцевого бюджету збільшуватиметься в порівнянні з бюджетним роком на 5 та 8 відсотків відповідно.

       Видатки за рахунок доходів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами в 2018 році сплановані в розмірі 68,0 тис. грн., так, в 2019 році вони складатимуть 70,0 тис. грн.., а це на 2,0 тис. грн.. більше, в порівнянні з 2018 роком, в 2020 році їх розмір становитиме 71,5 тис. грн.., що на 1,5 тис. грн.. більше ніж у 2019 році та на 3,5 тис. грн.. більше ніж у 2018 році. Видатки будуть направлені на придбання продуктів харчування в закладах освіти.

       Видатки, що здійснюються за рахунок коштів цільового фонду також мають тенденцію до зростання так, в 2019 році вони зростуть в порівнянні з 2018 роком на 2,5 тис. грн., в 2020 році в порівнянні з 2018 роком зростуть на 4,5 тис. грн.. В 2020 році кошти цільового фонду в порівнянні з попереднім 2019 роком зростуть на 2,0 тис. грн.. Зростання складатиме в порівнянні з бюджетним роком 13 та 19 відсотків відповідно. Надходження за рахунок коштів цільового фонду будуть спрямовуватися на придбання предметів, обладнання та матеріалів.

      Видатки за рахунок доходів від сплати екологічного податку в 2018 році сплановані в розмірі 34,5 тис. грн. так, в 2019 році вони складатимуть 36,2 тис. грн.., а це на 1,7 тис. грн.. більше, в порівнянні з 2018 роком, в 2020 році їх розмір становитиме 37,0 тис., що на 0,8 тис. грн.. більше ніж у 2018 році та на 2,5 тис. грн.. більше ніж у 2019 році. Спостерігається тенденція зростання в порівнянні з бюджетним роком на 5 та 7 відсотків відповідно.

    

                                                 Сільський голова                      __________________           Л.М.Поліщук

Головний бухгалтер                 __________________           Л.О.Коркіна

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь