І. Доходи

І.  Доходи                   
Періодичність: місячна                      
Одиниця виміру: грн. коп.                   Форма № 2 ммб  
Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період
усього в тому числі:
інші надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами інші джерела власних надходжень бюджетних установ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Податкові надходження: 10000000 11330790,00 5528604,54 34505,00 0,00 16799,21 0,00 0,00 0,00 11365295,00 5545403,75
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 5104160,00 2147908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5104160,00 2147908,14
Податок  та збір на доходи фізичних осіб 11010000 5104160,00 2147908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5104160,00 2147908,14
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 3373574,00 1939551,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3373574,00 1939551,70
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 1665542,00 163347,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1665542,00 163347,86
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 65044,00 45008,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65044,00 45008,58
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 27600,00 12581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27600,00 12581,51
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 27600,00 12581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27600,00 12581,51
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 13010200 27600,00 12581,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27600,00 12581,51
Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 409679,00 226795,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409679,00 226795,14
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 58193,00 36716,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58193,00 36716,07
Пальне 14021900 58193,00 36716,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58193,00 36716,07
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 225255,00 137027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225255,00 137027,87
Пальне 14031900 225255,00 137027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225255,00 137027,87
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 126231,00 53051,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126231,00 53051,20
Місцеві податки 18000000 5789351,00 3141319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5789351,00 3141319,75
Податок на майно 18010000 3105662,00 1780091,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3105662,00 1780091,48
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100 3240,00 136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240,00 136,69
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200 478,00 773,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 773,50
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010300 4930,00 65,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4930,00 65,92
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 174228,00 114187,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174228,00 114187,51
Земельний податок з юридичних осіб   18010500 423545,00 225900,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423545,00 225900,28
Орендна плата з юридичних осіб  18010600 2169780,00 1298841,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2169780,00 1298841,96
Земельний податок з фізичних осіб 18010700 27430,00 16856,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27430,00 16856,10
Орендна плата з фізичних осіб 18010900 287447,00 123329,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287447,00 123329,52
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 14584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14584,00 0,00
Єдиний податок   18050000 2683689,00 1361228,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2683689,00 1361228,27
Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 7562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7562,00 0,00
Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 1276930,00 775118,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1276930,00 775118,87
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 1399197,00 586109,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1399197,00 586109,40
Інші податки та збори  19000000 0,00 0,00 34505,00 0,00 16799,21 0,00 0,00 0,00 34505,00 16799,21
Екологічний податок  19010000 0,00 0,00 34505,00 0,00 16799,21 0,00 0,00 0,00 34505,00 16799,21
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100 0,00 0,00 33140,00 0,00 16299,68 0,00 0,00 0,00 33140,00 16299,68
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 0,00 0,00 1365,00 0,00 499,53 0,00 0,00 0,00 1365,00 499,53
Неподаткові надходження 20000000 10015,00 51449,49 68000,00 131387,05 94754,96 0,00 0,00 0,00 78015,00 146204,45
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 9875,00 9219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9875,00 9219,51
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 6610,00 1372,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610,00 1372,33
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 6610,00 1372,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6610,00 1372,33
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22080000 2664,00 1447,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2664,00 1447,63
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 2664,00 1447,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2664,00 1447,63
Державне мито 22090000 601,00 173,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,00 173,80
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 601,00 173,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,00 173,80
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000 0,00 6225,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6225,75
Інші неподаткові надходження   24000000 140,00 42229,98 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 140,00 42994,98
Інші надходження   24060000 140,00 42229,98 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 140,00 42994,98
Інші надходження   24060300 140,00 4299,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 4299,98
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  24062100 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 24062200 0,00 37930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37930,00
Власні надходження бюджетних установ   25000000 0,00 0,00 68000,00 131387,05 93989,96 0,00 0,00 0,00 68000,00 93989,96
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000 0,00 0,00 68000,00 116000,00 78602,91 0,00 0,00 0,00 68000,00 78602,91
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 0,00 0,00 0,00 15387,05 15387,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15387,05
Цільові фонди   50000000 0,00 0,00 23500,00 0,00 10530,85 0,00 0,00 0,00 23500,00 10530,85
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   50110000 0,00 0,00 23500,00 0,00 10530,85 0,00 0,00 0,00 23500,00 10530,85
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 90010100 11340805,00 5580054,03 126005,00 131387,05 122085,02 0,00 0,00 0,00 11466810,00 5702139,05
Офіційні трансферти   40000000 10085000,00 6582900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10085000,00 6582900,00
Від органів державного управління   41000000 10085000,00 6582900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10085000,00 6582900,00
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 673000,00 336600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673000,00 336600,00
Базова дотація 41020100 673000,00 336600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673000,00 336600,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 9412000,00 6246300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9412000,00 6246300,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 41033200 0,00 521000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 6582700,00 4054900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6582700,00 4054900,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 2829300,00 1670400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2829300,00 1670400,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 90010200 21425805,00 12162954,03 126005,00 131387,05 122085,02 0,00 0,00 0,00 21551810,00 12285039,05
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 765100,00 325167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765100,00 325167,00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 41040200 765100,00 325167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765100,00 325167,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 85923,00 415289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85923,00 415289,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 41051100 0,00 321265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321265,00
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051400 0,00 50068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50068,00
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 81796,00 40896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81796,00 40896,00
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 4127,00 3060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127,00 3060,00
Фото без опису
Усього
90010300 22276828,00 12903410,03 126005,00 131387,05 122085,02 0,00 0,00 0,00 22402833,00 13025495,05
                       
1 заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11                      
                       
                       
Начальник УДКСУ у Маньківському районі       А.І.Безребра
          (підпис)   (ініціали, прізвище)
                       
Начальник відділу - головний бухгалтер         С.Р.Заворітня
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь