ПРОГРАМА соціально-економічного розвитку Іваньківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Додаток

до рішення сільської ради

№ 3-3/VІІ  від 22.12.2017

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

Іваньківської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Програма соціально-економічного розвитку Іваньківської об’єднаної  територіальної  громади розроблена у відповідності до діючого законодавства з метою вироблення та  втілення  Єдиної політики розвитку об’єднаної громади у 2018 році і направлена на забезпечення постійного зростання та підвищення  благополуччя населення громади.

Програма соціально-економічного розвитку Іваньківської об’єднаної територіальної громади побудована на принципах цілісності,  об’єктивності, самостійності, визначених Законом України «Про  державне прогнозування і розробку програм економічного  і соціального розвитку України».

Основою для розроблення  Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інші законодавчі акти.

     Приймаючи програму соціально-економічного розвитку, сільська рада усвідомлює важливість її виконання не лише на вказаний період, а й для подальшого розвитку громади, збереження соціально-економічної інфраструктури.

І.  Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку села в

2017  році

Впродовж 2017 року в межах бюджетних призначень виконувалися сільські програми соціально-економічного розвитку, благоустрою села, розвитку освіти, культури та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, соціального захисту населення села.

У Іваньківській об’єднаній територіальній громаді функціонує 3сільських  заклади дошкільної освіти, де виховуються 136 дітей. Заклади дошкільної освіти працюють цілорічно з цілоденним режимом перебування дітей у закладі. У 3 садочках функціонує 1 логопедична група.  Вихованці від 3- річного до 5 річного віку охоплені дошкільною освітою 100%. У Іваньківській об’єднаній територіальній громаді функціонує 2 загальноосвітніх навчальних заклади, у яких навчається 419 учнів, у тому числі  В усіх закладах навчання проводиться   українською мовою. Протягом 2017 року забезпечено роботу мережі культурних закладів громади, в яку входить 3 сільських будинки культури, 1 сільський клуб «Надвечір’я», 3 бібліотеки . Окрім цього, в рамках реалізації програм соціально-економічного розвитку, благоустрою громади на 2017 рік проведені роботи по поточному ремонту ділянок вулиць Кутузова, Козацька. Заготовлено посипочний матеріал проти ожеледиці.

На виконання Програми благоустрою виконано роботи:

-   завезено на сільські кладовища пісок для підсипання могил;

-   пофарбовано місток.

- освітлено вулиці в с.Іваньки та закінчено освітлення вулиць в с.Тимошівка на суму 156.443тис.грн.

 Освітлено та проведено благоустрій Набережної біля водоймища в центрі села на суму 45.632 тис. грн.

Для економії електроенергії закуплено 18 економних ЛЕД світильників потужністю 40 вт. (встановлені світильники 250 вт.), адже освітлення населених пунктів являє собою одну із складових життєзабезпечення населення і представляє складну систему, у центрі якої знаходиться людина з притаманними їй соціальними, економічними, екологічними та іншими проблемами.

Виготовлено технічну документацію  на  два водоймища в межах населених пунктів, що знаходяться в с.Тимошівка, с.Іваньки загальною вартістю – 60,0тис.грн.

      Виконавчим комітетом Іваньківської сільської ради  погоджено спільно з орендарем водоймища «Карабани» облаштуванням зони для купання та відпочинку жителів села.

     В 2018 році планується створення  комунального господарства для забезпечення благоустрою населених пунктів, та наданню послуг жителям громади.

    На благоустрій  села за 2017 рік використано 157.460 тис. грн. Кошти спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями  працівникам, які залучались на громадські роботи надавались поточні трансферти проводилась оплата на вуличне освітлення.

На соціальний захист та соціальне забезпечення виділено 124.900тис. грн., з них надання матеріальної допомоги – 71.000 тис. грн.

За 2017 рік  профінансовано субвенції районному бюджету в сумі 658.0 тис. грн., в тому числі на:

- програму соціального захисту населення «Турбота» на пільгове перевезення жителів села в сумі 96.948 тис. грн.;

- організацію фінансування громадських робіт на базі управління соціального захисту населення Маньківської  РДА  на паритетних умовах (50/50) з районним центром зайнятості.

- відшкодування районному бюджету коштів за надані послуги по утриманню соціальних працівників, які обслуговують жителів ОТГ на дому.

- по утриманню жителів ОТГ в стаціонарному відділенні територіального центру.

- на заробітну плату працівникам територіального центру.

- на фінансування Іваньківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Маньківської районної лікарні в сумі 77.404тис. грн.;

    У 2017 році забезпечувалась своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з сільського бюджету, протягом року вживалися всі необхідні заходи для завершення бюджетного року без заборгованості із виплати заробітної плати.

   Гуманітарна сфера впродовж 2017 року працює стабільно, слід відмітити якісну роботу працівників навчальних закладів громади.

   Основними проблемними питаннями, які безпосередньо впливатимуть на соціальний та економічний розвиток громади в 2018 році, залишаються, це:

-  фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва на підприємствах громади;

-  зростання цін на енергоносії (електроенергію, природний газ), що призводить до зростання собівартості продукції та негативно впливає на фінансові результати підприємств;

-  недостатня інноваційна активність;

-       недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, яка регулює інвестиційну діяльність;

-       відсутність необхідних фінансових ресурсів в цілому та недостатнє фінансування гуманітарної сфери зокрема;

-       в галузі комунального господарства накопичено багато проблем, які ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Навіть і при затвердженні економічно обґрунтованих тарифів низька платоспроможність населення не дасть можливості стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств і подолати збитковість, активізувати інноваційну діяльність, проводити технічне переоснащення виробництв. Значна зношеність основних засобів є причиною високих питомих витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.

-       потребує покращення санітарно-технічний стан наявних транспортних засобів, які забезпечують перевезення пасажирів на території громади, необхідна заміна застарілого рухомого складу та підвищення якості обслуговування пасажирів, встановлення зручних маршрутів;

-       незадовільний стан автомобільних доріг;

-        відсутність будівництва житла, об’єктів соціальної інфраструктури;

-       проблемним залишається використання земель без належно оформлених документів.

Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватися шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені програмою соціально-економічного розвитку громади на 2018 рік.

ІІ. Основні пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади у 2018 році

   Основною метою розвитку об’єднаної територіальної громади у 2018 році є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань.

1.    Економічний розвиток

1.1. Розвиток промисловості

   Програма соціально-економічного розвитку опирається на економічну базу   громади, яка складається з активно діючих підприємств.

   На території громади діє 4 промислових  підприємства  (ТОВ «Дзензелівське», ТОВ «Кролікофф», цукровий завод, спиртовий завод).

Крім  даних  підприємств,   виробництвом  займаються і підприємці. Це  такі  як: ФОП Плужник  (крупи, борошномельний цех) 

Метою та основними завданнями  промислової політики об’єднаної громади на 2018 рік є:

- збільшення обсягів зростання промислового виробництва,

- підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника,

- сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва.

 1.2. Енергозабезпечення

    Основна ціль та завдання  у напрямку енергозабезпечення на 2018 рік:

- безперебійне забезпечення ( у межах повноважень громади) основними видами енергоносіїв населення громади та споживачів усіх галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно виконують договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за використані енергоресурси.

1.3. Енергозбереження та енергоефективність

  Значними і постійно зростаючими в різної категорії суб’єктів господарювання є втрати води, електроенергії, тепла. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. Виходячи з цього, потрібно продовжувати впроваджувати енергозберігаючі технології. З метою забезпечення виконання енергозберігаючих заходів передбачається продовження робіт по утепленню, заміні віконних та дверних блоків, встановлення твердопаливних котлів у  навчальних закладах громади.

Основні завдання та заходи:

 • забезпечення підвищення в різних галузях суспільного виробництва, установах і організаціях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • постійне впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання.

 

1.4. Розвиток сільського господарства

  Основними завданнями у розвитку  сільського господарства на території громади у 2018 році є:

-        збереження родючості ґрунтів;

-        розвиток галузей молочного скотарства та свинарства;

-        розвиток рослинництва;

-        розвиток галузі овочівництва;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • впровадження сучасних систем ґрунтозахисного землеробства;
 • збереження структури ґрунту і його мікробіологічної активності за рахунок поповнення органічної речовини ґрунту (внесення гною, нетоварної частини врожаю, розширення площ багаторічних бобових трав, посів сидеральних культур), застосування  бактеріальних препаратів;
 • підвищення рівня застосування мінеральних добрив, внесення їх раціональними способами, в оптимальних нормах і співвідношенні та на підставі даних агрохімічного паспорта земельної ділянки;
 • формування оптимальної площі посіву основних зернових культур та цукрових буряків у структурі посіву сільськогосподарських культур;
 • забезпечення потреби товаровиробників у засобах захисту овочевих рослин від хвороб, шкідників і бур'янів;
 • проведення боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур;
 • створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння;
 • інші роботи.

 1.5. Розвиток торгівлі та сфери послуг

Основні завдання у 2018 році:

 • розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в населених пунктах громади;
 • подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів.
 • Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
 • створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх мережі з урахуванням оптимального розміщення об’єктів, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування населення громади;
 • подальший розвиток сучасної інфраструктури для гарантованого надання населенню необхідних побутових послуг, розширення їх видів.

 

1.6. Бюджетна політика

Основні завдання у 2018році:

 • забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального використання існуючої податкової бази;
 • соціальна підтримка малозахищених верств населення, збільшення обсягу фінансування соціальних програм;
 • концентрація бюджетного ресурсу з метою досягнення конкретного результату в плановому або найближчих до нього бюджетних періодах;
 • посилення контролю за повнотою сплати платежів до бюджету діючими підприємствами, упередження створення нових боргів, посилення претензійно-позовної роботи зі стягнення боргових зобов’язань перед бюджетом;
 • ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;
 • пошук додаткових шляхів наповнення бюджету громади;
 • забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;
 • раціональне використання ресурсів місцевого бюджету та активний пошук інвестицій ззовні;
 • інші завдання.

 

1.7. Розвиток підприємництва

Основні цілі у 2018 році:

 • створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб'єктів малого бізнесу

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями суб’єктів малого бізнесу на всій території громади;
 • сприяння розвитку соціального партнерства влади і бізнесу;
 • формування позитивного іміджу малого і середнього підприємництва серед населення громади.

 

1.8. Залучення інвестицій

Основні  завдання у 2018 році:

 • залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки;
 • ефективне використання механізмів державної підтримки інвестиційного розвитку;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • залучення інвестицій в аграрний сектор економіки для будівництва сучасних комплексів по   відгодівлі молодняку ВРХ та свиней,  тощо;
 • залучення інвестицій у сфери промислового виробництва та надання послуг, в тому числі комунальних;
 • надання технічної допомоги інвесторам, проведення консультацій з інвестиційних питань;

 

1.9. Зовнішньоекономічна діяльність

Основні завдання у 2018році:

 • збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств громади;
 • сприяння експорту  продукції і послуг, що виробляються на території громади;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • презентація економічного потенціалу громади на всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, форумах .
 • сприяння активізації у  впровадженні підприємствами громади новітніх видів техніки та технологічних процесів, пов’язаних насамперед з енергозберігаючими технологіями, та підвищенням продуктивності праці в галузях з недостатнім технологічним рівнем.

 

1.10. Розвиток житлово-комунального господарства

Основні завдання у 2018році:

 • Створення комунального господарства, головна мета якого – створення , надання безперебійних якісних послуг на основі економічно обґрунтованих тарифів, поліпшення благоустрою громади, його санітарного стану, озеленення, утримання в належному стані житлового фонду.

Основними напрямками роботи є:

 • виконання Програми благоустрою громади;
 •   розв’язання проблеми забезпечення жителів громади якісною питною водою (відсутність в громаді якісної питної води), громада знаходиться на межі екологічної та соціальної катастрофи, але через потребу в значних обсягах фінансування цих робіт самотужки, лише за кошти сільського бюджету, ці роботи виконати нереально. Наразі гостро стоїть питання забезпечення жителів громади якісною питною водою,
 • налагодження ефективної системи збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, у тому числі в приватному секторі;
 • залучення підприємств, установ та організацій до реалізації програми благоустрою громади;
 • створення місць відпочинку громадян (парки, водойми та пляжі для купання);
 • забезпечення належного утримання існуючої мережі вуличного освітлення та будівництво нових ліній на всій території громади;

     -  облаштування територій кладовищ.

1.11.Розвиток інфраструктури. Транспортне забезпечення.

Основні завдання у 2018 році:

 • підтримання на діючому рівні забезпечення транспортним сполученням населених пунктів громади;
 • покращення технічного стану доріг комунальної власності та під’їзних доріг до сіл громади;
 • сприяти адаптації послуг транспорту для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • реалізація на території громади заходів щодо реконструкції та утриманню автомобільних доріг;
 • забезпечення господарського комплексу і населення транспортними перевезеннями, розвиток транспортного сполучення у сільській місцевості.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

 • підвищення якості та безпеки обслуговування під час користування громадським пасажирським транспортом;
 • збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів;
 • будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади.

 

2.    Соціально-культурний розвиток та підвищення рівня життя населення

2.1. Розвиток сільських населених пунктів, що ввійшли до громади

Основні цілі на 2018рік:

 • розширення  підприємницьких  можливостей  сільського  населення;
 • розвиток соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури;
 • підвищення якості освіти та поліпшення медичного обслуговування в сільських населених пунктах;
 • забезпечення культурного розвитку та організація дозвілля.

          Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

 • розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання обласних програм розвитку галузей молочного скотарства та свинарства;
 • сприяння самозайнятості населення та стимулювання суб’єктів малого підприємництва у сільській місцевості до створення нових робочих місць;
 • збереження родючості земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження сучасних технологій;
 • знешкодження непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;
 • розвиток та надання соціальних послуг, допомоги та підтримки соціально вразливим верствам сільського населення;
 • будівництво, реконструкція, ремонт та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів, що ввійшли до громади;
 • забезпечення потреб сільського населення у послугах торговельного та побутового обслуговування шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації існуючих об’єктів;
 • будівництво сільських багатофункціональних спортивних майданчиків;
 • збереження та розвиток мережі закладів культури, дозвілля, фізичної культури та спорту.

 

2.2. Соціальна підтримка населення

Основні завдання та заходи  у 2018році:

 • своєчасна виплата заробітної плати та недопущення  її заборгованості;
 • контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи та виконання Галузевих угод.
 • контроль за належним оформленням трудових відносин;
 • забезпечення стабільних темпів росту рівня оплати праці;
 • запровадження дієвого контролю за своєчасним притягненням до відповідальності керівників підприємств, що не дотримуються державних гарантій в оплаті праці;
 • подальше здійснення обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

 

2.3. Регулювання ринку праці, зайнятість населення

Основні завдання у 2018році:

 • сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
 • збереження ефективно діючих робочих місць;
 • підвищення якості робочої сили;
 • сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;
 • підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • забезпечення ефективного співробітництва органів громади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;
 • підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості -
  участі   в   громадських   роботах;  
 • розширення видів та обсягів громадських робіт, передбачення коштів місцевими бюджетами на оплату праці;
 • стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць та  створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, виплати відсотків по кредитах на розширення підприємницької діяльності;
 • стимулювання розвитку малого підприємництва та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки.

         

 2.4. Розвиток освіти

За рахунок сільського бюджету утримувалися й успішно розвивалися 2 загальноосвітніх навчальних закладів та 3 ДНЗ. 

Проблемними питаннями є недостатнє виділення фінансових ресурсів на утримання освітньої сфери, в тому числі:

 • потребують встановлення енергозберігаючих вікон та дверей Іваньківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, заклади дошкільної освіти «Ластівка» в с.Березівка
 • є потреба у встановленні обмостки всієї будівлі ДНЗ «Ластівка» в с.Березівка
 • не в повній мірі забезпечені заклади сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, іграшками.

Основними напрямками діяльності є:

 -забезпечення високого рівня якості й доступності освіти;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей;

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільних закладів;

- організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;

- формування мережі дошкільних закладів з урахуванням демографічної ситуації на території громади;

- підвищення ефективності фінансування освіти, збільшення бюджетних асигнувань на утримання позашкільних закладів, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;

 -максимальне  охоплення дітей від 3 до 5 років дошкільною освітою;

- максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;

- поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, історичної і культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Очікувані результати  реалізації заходів:

 • охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою   – 100 %;
 • охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;
 • збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням  до 100%;
 • забезпечення оптимального температурного режиму приміщень шкіл;
 • забезпечення стовідсоткового підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів.

                              

2.5. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні завдання у 2018 році:

 • розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, популяризація здорового способу життя серед населення громади;
 • забезпечення розвитку та вдосконалення спорту;
 • будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд, облаштування нових спортивних майданчиків у місцях проживання та відпочинку населення (виходячи з можливостей бюджету);
 • залучення широких верств населення громади, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту.
 • будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків(виходячи з можливостей бюджету);
 • залучення широких верств населення району, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової-роботи;

2.6. Підтримка дітей, сім’ї та молоді

Основні завдання у 2018 році:

 • забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
 • покращення якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;
 • забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;
 • створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • проведення семінарів-тренінгів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;
 • проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі.

 

 2.7. Розвиток культури

Збереження, розвиток, створення нових об’єктів культурного призначення, об’єктів відпочинку та спорту має на меті зростання рівня культурного розвитку жителів громади, усвідомлення громадян себе як частини громади.

Планується оновлення матеріально-технічної бази міського, підтримка та подальший розвиток  аматорських колективів, розвиток художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості.

Для реалізації державної політики у сфері культури на території громади основними завданнями розвитку на 2018 рік стануть:

 • забезпечення громадянам доступу до надбань національної і світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;
 • збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі;
 • забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;
 • збереження і популяризація національної культурної спадщини, як основи української культури, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють район;
 • підтримка творчо обдарованої молоді;
 • збереження і популяризація культурної спадщини Маньківщини;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

 • нарощування обсягів бюджетного фінансування галузі культури, залучення позабюджетних коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів;
 • підтримка та розвиток сільських клубних закладів.
 • створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;
 • поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури.

 

3.    Пріоритетами економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади в 2018 році є:

- збільшення обсягів промислового виробництва;

-       забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства громади, благоустрій громади;

-       залучення інвестицій;

-       забезпечення сприятливих умов для функціонування малого та середнього бізнесу;

-       ефективна бюджетна політика;

-       збереження трудових ресурсів та зайнятості населення;

-       підвищення належних соціальних стандартів життєвого рівня населення громади.

 

4.    Основні напрями досягнення поставленої мети на 2018 рік :

У секторі економіки (в межах повноважень Іваньківської сільської  об’єднаної територіальної громади) :

-       відновлення стабільної роботи промислових підприємств;

-       створення привабливого інвестиційного клімату та залучення інвесторів в економіку громади;

-       розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;

-       сприяння у забезпеченні стабільної роботи транспорту із пасажирських перевезень на території громади;

-       ефективне використання земельних ресурсів та об’єктів комунальної власності сільської громади;

У секторі соціальної політики (в межах повноважень Іваньківської сільської об’єднаної територіальної громади) :

-       послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

-       забезпечення подальшого розвитку освіти;

-       залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;

-       забезпечення соціального захисту незахищених верств населення;

-       забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

-       підвищення безпеки життєдіяльності населення;

-       врегулювання в межах чинного законодавства цінової політики, в першу чергу на продукти харчування і товари першої необхідності.

 5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

        Програма фінансується в межах асигнувань, передбачених бюджетом об’єднаної територіальної громади, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям та з інших джерел, не заборонених законодавством.

        В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

 

6.  Очікуванні результати від виконання Програми

Виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  направлені на покращення здорового способу життя, поліпшення  санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів  об’єднаної громади: сіл Іваньки, Тимошівка, Крачківка, Березівка.

 

 

Секретар сільської ради                                                Г.В.Почапська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь